Oblastné združenie chovateľov

       poštových holubov Sabinov   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                          Odkaz na novu stránku OZ SABINOV

                                                       oz-sb.webnode.sk

Vitajte                                               

na  stránke OZ CHPH Sabinov.


Po prvom roku fungovania nášho OZ Sabinov (2009)  som menil úvodník a vítal vás na stránke úspešných majstrov Slovenska (viď foto) .  V roku 2010 pribudol úspech v podobe  Olympijských reprezentantov kde hneď tri holuby nášho OZ reprezentovali Slovensko na Olympiáde v Poznani(viď foto)

A veruže ani rok 2011 sa nedal zahanbiť a ja vás vítam na stránke OZ z ktorého pochádza Generálny majster Slovenska 2011 (viď foto)(vid` video) a rok 2011 bol aj úspešným po stránke výstavníckej a holub chovateľa Slavomíra Kleina 07-SK-02516-516  (viď foto) nás reprezentoval na stredoeurópskej výstave v Budapešti v kategórii štandard.

 Verím že našim chovateľom ale hlavne ich zverencom bude šťastena naklonená aj v tej nasledujúcej sezóne 2013 a v úvodníku pribudnú ďalšie a ďalšie úspechy našich chovateľov.

Na záver tohto novoročného úvodníka chcem popriať všetkým tak našim chovateľom ako aj ostatným návštevníkom tejto stránky hlavne pevné zdravie k tomu potrebné šťastie a veľa potrebnej  rodinnej a chovateľskej pohody v roku 2013.

 

Niekoľko technických údajov:

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Sabinov je relatívne mladým oblastným združením.       Vzniklo znovurozdelením OZ Prešov v roku 2009 na OZ Prešov a OZ Sabinov.

V súčasnosti združuje päť  Základných organizáciach - Sabinov, Lipany, Torysa, Brezovica  a Ľubotín  celkove s počtom 110 chovateľov poštových holubov.

Táto webová stránka bola vytvorená za účelom umožnenia chovateľom podrobnejšie sledovať dianie v Oblastnom združení a zároveň propagovať krásy nášho športu pre širokú chovateľskú aj nechovateľskú verejnosť.

Prajem Vám príjemné strávený čas pri sledovaní tejto stránky.

V prípade otázok a postrehov kontaktujte prosím správcu tejto stránky.